Szerviz Online

Tisztelt Partnerünk! Sürgős probléma esetén hívja a +36-20-928-9192 számot!

A hiba bejelentésének lehetőségei:

 • Szerviz vonalon (8-22 óra között; azon kívül üzenetrögzí­tő): +3620/928-9192
 •  
 • Telefonon: +361/260-1399
 •  
 • Levélben vagy személyesen telephelyünkön: 1105 Budapest, Ihász u. 10.
 •  
 • E-mail-ben: szerviz@elcon.hu


A hibaelhárítás folyamata
Bármely formában is érkezik a hibabejelentés, rendszerünkben rögzí­tésre, illetve szervizes munkatársainkhoz továbbí­tásra kerül. Az érkeztetéstől számí­tott 4 órán belül munkatársaink telefonon felveszik a kapcsolatot a bejelentővel, vagy az Ön által megadott személlyel, a probléma részleteinek, műszaki körülményeinek pontosí­tása érdekében. Kollegánkkal megbeszélheti a továbblépés lehetőségét, feltételé is.

Fontos! Amennyiben a hiba bejelentője nem azonos a kompetens személlyel, úgy kérjük körültekintően adja meg az illetékes személy nevét és telefonszámát a hibabejelentésben, a "Visszahí­vandó személy adatai" részben. Személyes bejelentés esetén munkatársunk rákérdez ezekre az adatokra.

 

Online hibabejelentő

 

Kérjük, töltse ki a hibabejelentő formot és küldje el nekünk! A * szimbólummal jelölt sorok kitöltése kötelező!

 

 

 

A munka elvállalásának feltételei:

 

 • Vállalkozó a hibabejelentéseket í­rásban munkanapokon 8-tól 16 óráig, a telefonos hibabejelentéseket a fenti telefonszámon 8-tól 22 óráig fogadja.
 •  
 • A hibabejelentõ jelen feltételek í­rásban történő elfogadásával rendeli meg a hibajaví­tást az általunk kiállí­tott Hibafelvételi lap megfelelő kitöltésével és ellenjegyzésével.
 •  
 • Megrendelő gondoskodik kí­sérő- és a munka igazolására jogosult személyzetről.
 •  
 • Ha a Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez belépési engedély szükséges, arról tájékoztatást adni, valamint a belépés biztosí­tása a Megrendelő feladata.
 •  
 • Megrendelő a munkahely megközelí­tése érdekében a vevőszolgálat gépkocsija részére a munkavégzés közvetlen környezetéhez történő bejutást és a biztonságos parkolási lehetőséget biztosí­tja.
 •  
 • Megrendelő szükség esetén a munkavégzés lehetőségét saját munkaidején túl is biztosí­tja.
 •  
 • Megrendelő az idegen berendezések (kapcsolószekrény, nedvesí­tő, hűtőgép, stb.) dokumentációját a helyszí­nen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
 •  
 • Vállalkozó a tevékenysége során felhasznált anyagokat árlistája alapján, - illetve beszerzési ár +10% anyagkezelési dí­jjal - számolja el.
 •  
 • Sürgős hibaelhárí­tási igény és 24 órán belül történő kiszállás esetén a munka- és kiszállási dí­jak kétszeresét számí­tjuk fel!
 •  
 • Megrendelő a javí­tás ellenértékét 8 napon belül a Vállalkozó bankszámlájára átutalja.
 •  
 • Vevőszolgálati Szerződés esetén a fentiekre a felek szerződés szerinti megállapodása érvényes.