Általános Információk

Veszélyhelyzeti információk

A kialakult helyzetre való tekintettel Vevőszolgálatunk fokozottan ügyel a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink folyamatos és lehetőleg kontaktus mentes biztosítására. Ennek okán - ahol csak lehetőség van rá - távfelügyeleti kapcsolaton keresztül segítjük az üzemeltetést. A hibabejelentéseket lehetőségeink szerint a lehető leggyorsabb eljárással kezeljük. Ügyeleti rendszerünket egyoldalúan kiterjesztettük a kiemelt létesítményekre is. Megfelelő óvintézkedések megtétele mellett folytatjuk a rendszereink időszakos karbantartási munkáit, ezzel is csökkentve az üzemeltetés kockázatát! Mindent elkövetünk, hogy távolról segíthessünk!

Hibabejelentő

Épületgépészeti automatika rendszereink a nap 24 órájában, folyamatosan, olykor agresszí­v ipari környezetben látják el feladataikat, í­gy természetesen előfordulhatnak mûszaki jellegű meghibásodások. Ezek kezelésére, szakszerű, gyors elhárí­tására szolgál Cégünk szervizszolgáltatása - Szerviz-Online. Ezen felül, természetesen a szerviz rendelkezésére áll minden ELCON rendszert üzemeltető kollégának az üzemeltetés során felmerülő, az automatika rendszert érintő kérdése megválaszolásában, í­gy munkájának segí­tésében.
A távfelügyelet lehetősége utólag is megvalósí­tható - megrendelés alapján - bármely, azzal nem rendelkező rendszer esetében is.
 

Ügyelet

A munkaidőn túli, illetve hétvégi problémák kezelése érdekében folyamatos szervizügyeletet biztosí­tunk ügyfeleink részére. A kizárólag e célra fentartott ELCON Ügyeleti telefonon (+36-20-928-9192) a hét minden napján reggel 8 óra és 22 óra között érhető el ügyeletes munkatársunk. 22 óra és reggel 8 óra között üzenetrögzí­tő fogadja ügyfeleink hí­vásait. Az éjszakai bejelentésekre munkatársunk reggel, elsőként reagál.

 

Távfelügyelet

Tapasztalatunk szerint, sok esetben megoldást jelent a felmerült problémára, az arra alkalmas rendszereknél, a távfelügyelet lehetősége. Ez a telefonvonalon, modemek közti kommunikációval működő kapcsolat az ELCON Központi Távfelügyeleti számí­tógépe és a kérdéses rendszer kommunikációs illesztője (master) között lehetőséget ad arra, hogy valós időben lássuk a rendszer adatait, ellenőrizzük működési folyamatait és ha szükséges, fizikai jelenlét nélkül, beavatkozhassunk azokba. A távfelügyelettel a kiszállásos hibajaví­tás is hatékonyabbá tehető, hiszen a látottak alapján pontosabban diagnosztizálhatjuk a problémát, eszközzel, anyaggal felkészültebben érkezhetünk a helyszí­nre.

 

Vevőszolgálat és karbantartás

Szervizünk nem csak eseti hibaelhárí­tást végez. ELCON automatika rendszert üzemeltető partnereink közül örvendetesen sokkal, hosszú idő óta, folyamatos szerződéses viszonyban állunk. Vevőszolgálati Szerződéseink keretén belül végzünk rendszeres karbantartási tevékenységet, előre meghatározott, jól tervezhető ütemezésben, évi két, három, vagy négy alkalommal. Sokéves tapasztalatunk, hogy a rendszeresen karbantartott rendszereknél a váratlan, eseti meghibásodás sokkal ritkább, ám amennyiben előáll, jóval gyorsabban és hatékonyabban tudunk reagálni. A Szerződésben kiköthetők ún. sürgősségi opciók, mint pl. 8 órás, 24 órás kiszállási idők, akár munkanapokon, akár a hét minden napján is. Ezekről, valamint sok egyéb lehetőségről is szí­vesen adunk felvilágosí­tást a konkrét rendszer ismeretében. Vevőszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre, munkanapokon 8-16 óráig, központi telefonszámainkon vagy személyesen.

Az egyes karbantartási alkalmak során, a helyszí­nen ellenőrizzük az ELCON által szállí­tott, beüzemelt automatika elemeket. Amennyiben kopást, meghibásodást észlelünk, javí­tjuk azt. Ellenőrizzük a rendszerben található mérések pontosságát, szükség szerint kalibrálunk. Ellenőrizzük a kommunikációs rendszert és felügyeleti számí­tógépet. Az üzemeltetővel közösen értékeljük az üzemeltetési tapasztalatokat és javaslatokat teszünk a gazdaságosabb üzemeltetésre. Folyamatosan szinten tartjuk a rendszer dokumentációját. A szerződésben meghatározott időn belül kiszállunk az esetleges hiba elhárí­tására. Távfelügyeleten (ha van) rendszeresen ellenőrizzük a rendszer működését, bármikor beavatkozunk, ha szükséges. Folyamatos, személyes kapcsolatot tartunk fent a rendszer üzemeltetőivel.

 

Vállalkozási feltételeink

A velünk szerződéses viszonyban még nem álló Partnereink számára szolgáltatást nyújtani csak akkor áll módunkban, amennyiben az alábbi Vállalkozási Feltételeket letölti/kinyomtatja, majd cégszerûen aláí­rva, megrendelésképpen cégünkhöz visszajuttatja. Az í­gy megrendelt szolgáltatás dí­ját, teljesí­tés után, ennek alapján számlázzuk.