Hő- és füstelvezető rendszer

Hő- és füstelvezető rendszer - E-HFR

Kiváló Építési Termék - Hő-és Füst elleni védelem

Mi is az a Hő- és Füstelvezető rendszer? E-HFR

Az E-HFR rendszer elsősorban olyan programozható elektronikus készülékek rendszere, mely alkalmas a hő- és füstelvezető (HF) rendszerek vezérlésére, a HF szerkezetek és egyéb rendszerelemek, berendezések állapot-, üzem-, figyelmeztető és hibajelzéseinek feldolgozására.

A 305/2011/EU „CPR” és a 275/2013. Kormány rendeletek alapján építési terméknek minősül, mivel teljesítménye az építmények tűzbiztonságát, mint alapvető teljesítmény-követelményt befolyásolja.

A forgalomba hozatalhoz, betervezéshez és beépítéshez rendelkezik Nemzeti Műszaki Értékeléssel, teljesíti a prEN 12101-9:2008 8.2 Class-1 szerinti, valamint valamennyi vonatkozó és vizsgálható követelményt, rendelkezik az építési termékként történő alkalmazhatósághoz szükséges vizsgálati és gyártási követelmények teljesítését igazoló érvényes Teljesítmény Állandósági Tanúsítvánnyal és gyártói Teljesítménynyilatkozattal.


E-HFR Teljesítmény nyilatkozat letölthető: innen

ÉMI Teljeítmény állandósági tanusítvány letölthető: innen

E-HFR prospektus letölthető: innen

Az E-HFR rendszer 2017-es bővítésének elemei letölthető: innen

Típuskapcsolások letölthető: innen

 

Mire alkalmas a Hő- és Füstelvezető rendszer? E-HFR

Az Elcon Electronic Kft. által gyártott E- HFR Hő- és füstelvezető automatika rendszer a jogszabályok által meghatározott kötelező teljesítményei, tanúsítványai és a gyártó által önként vállalt többletteljesítményei alapján 2015.06.03-án elnyerte a Kiváló Építési Termék® minősítést és a tanúsító védjegy használati jogát.   

KIVÉT Oklevél letölthető:innen


Az E-HFR rendszer a teljesítménynyilatkozata alapján alkalmas a különböző építményekben az élet- és vagyonvédelemmel alapvetően összefüggő módon, elsősorban a tűzbiztonsággal kapcsolatosan az építmény rendeltetése és a várható füstfejlődés jellemzői miatt kialakított természetes és gépi hő- és füstelvezetés (HF) rendszerének minősített szerkezeteire vonatkozó elvárt és összehangolt vezérlésére abból a célból, hogy a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás feltételeit biztosítsa, tehát a menekülési útvonalakon, a füstmentes lépcsőházakban, zárt folyosókon, lift előterekben, garázsokban, stb. a megfelelő magasságú füstszegény légrétegek kialakulását elősegítse és megakadályozza a füst és a hő átterjedését a szomszédos füst-, illetve tűzszakaszokra.


Az E-HFR rendszer biztonságosan végzi el a jellemzően villamos betáplálást és működtetést igénylő gépészeti és épületszerkezeti rendszerek és rendszerelemek, valamint egyéb hasonló biztonsági célú rendszerek állapot- és hibajelzéseinek feldolgozását, környezeti paramétereik érzékelését, végrehajtó és beavatkozó elemeik vezérlését és működtetését, ezekkel a rendszerekkel kapcsolatos további automatika feladatokat - kommunikációt, integrációt, megjelenítést, karbantartás-támogatást.