DDC Rendszerek, Távfelügyelet, Információs rendszerek

Az elmúlt rövid idõszakban Magyarországon az épí­tõipar hatalmas fejlõdésen ment keresztül. A modern, világszí­nvonalú bevásárlóközpontok, irodaházak, üzlethálózatok szinte egymás után nõnek ki a földbol. Ezen épületek, illetve épületrendszerek biztonságos és gazdaságos muködtetése ma már elképzelhetetlen korszerû informatikarendszerek nélkül. Ezen számí­tógépes hálózatok adatkezelési és információtovábbí­tási lehetõségeit használják ki az ahhoz csatlakozó, az adott objektum üzemeltetéséhez tartozó modern biztonsági, tûzvédelmi és épületgépészeti vezérlõ, szabályozó rendszerek is. Szerzõ: Erdélyi Tibor

Az elmúlt rövid idõszakban Magyarországon az épí­tõipar hatalmas fejlõdésen ment keresztül. A modern, világszí­nvonalú bevásárlóközpontok, irodaházak, üzlethálózatok szinte egymás után nõnek ki a földbol. Ezen épületek, illetve épületrendszerek biztonságos és gazdaságos muködtetése ma már elképzelhetetlen korszerû informatikarendszerek nélkül. Ezen számí­tógépes hálózatok adatkezelési és információtovábbí­tási lehetõségeit használják ki az ahhoz csatlakozó, az adott objektum üzemeltetéséhez tartozó modern biztonsági, tûzvédelmi és épületgépészeti vezérlõ, szabályozó rendszerek is.

Tûzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek telepí­tése már régóta elõí­rás a nagyobb épületekben. Ezeket a rendszereket ma már olyan mikroprocesszorokon alapuló digitális készülékekkel valósí­tják meg, amelyek valamilyen tí­pusú kommunikációs hálózathoz kapcsolódnak. Az épületgépészeti szabályozási- és vezérlési rendszerekben is felváltották az analóg készülékeket a digitális készülékek. í­gy lehetõvé vált ezen készülékek rendszer szinten történõ integrálása, a rendszerek közti adatáramlás biztosí­tása, valamint ezáltal az adatok jegyzokönyvezése, illetve archiválása.

A növekvõ energiaárak és az üzemeltetés egyéb költségeinek emelkedése a már meglévo objektumok felújí­tását is indokolttá teszik, hiszen a gépészeti berendezések összehangolt és ellenõrzött mûködése jelentõs költségmegtakarí­tást jelenthet. Talán a legszemléletesebb a következõ: A vagyonvédelmi rendszer nyilvántartja, hogy egy adott teremben tartózkodnak-e vagy sem. Amennyiben nem, akkor üzenetet küld a hálózaton keresztül a gépészeti szabályó és vezérlõ rendszernek, amely a fûtést és világí­tást ennek hatására lekapcsolja. Ez egy sok terembol álló épület esetén jelentõs megtakarí­tást jelenthet. Az elõzõekben leí­rt folyamathoz még sok más hasonló meghatározható, melyek az évek során arra kényszerí­tették a gyártókat, hogy a különbözõ rendszerek integrációjára törekedjenek.

Az elektronikai ipar rendkí­vül gyors fejlõdése során szinte naponta születnek az addiginál jobb, gyorsabb és több funkciót integráló alkatrészek. Ezekbõl szinte ugyanilyen rövid idõ alatt korszerûbb szabályozó, vezérlõ és kommunikációs berendezéseket készí­tenek a gyártók. A fent emlí­tett folyamatokkal párhuzamosan új kifejezések, fogalmak sora is megjelenik, amelyek értelmezése sokszor még szakemberek között is félreértésekhez vezet.

A következõ számokban megjelenõ cikkeinkkel ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy eme, Magyarországon ma még sokaknak furcsa, néha misztikusnak tûnö világot egy kicsit közelebb hozzuk. Cikksorozatunk célja ezért elsosorban a már korábban emlí­tett rendszerek struktúráinak, elemeinek ismertetése olyan egyszerû példákon keresztül, amelyek azon szakemberek számára is kézzelfoghatóak, akik nem közvetlen elektronikával és számí­tástechnikával foglalkoznak.
Reméljük, hogy azoknak, akik cikkeinket figyelemmel kí­sérik, olyan ismereteket tudunk nyújtani, melyeket megkönnyí­tik adott esetekben a döntések meghozatalát és a számí­tógépes felügyeleti rendszereket még népszerûbbé teszik hazánkban.

Szerzõ: Erdélyi Tibor