About us

Cégünk szakterülete az épületgépészeti automatizálás, ezen belül fûtés-, hûtés-, klí­matechnika szabályozási és vezérlési rendszerek tervezése, gyártása, forgalmazása valamint az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

Cégünk 1991. februárjában alakult és azóta elért eredményei alapján a hazánkban képviselt nagynevû világ­cégek méltó konkurensének bizonyult. Magyarországi viszonylatban jelentõs pozí­ciója a vállalkozás üzlet­politikájának, a mérnökök szakmai felkészültségének és a termékek minõségének köszönhetõ.

A társaság alapí­tói a CSÕSZER, majd a CLH Kft. automatizálási és fejlesztõ részlegénél szerezték meg szakmai tapasztalataik nagy részét, de külföldi tanulmányutakon, nemzetközi kiállí­tásokon is gyarapí­tották tudásukat. A más cégekkel közösen folytatott fejlesztõ munka során a gyakorlati tapasztalatok hozzásegí­tették õket ahhoz, hogy a megoldandó mûszaki problémákat a gyakorlati megvalósí­thatóság szemszögébõl nézzék. Ezáltal az elvégzett munkák, a megoldott feladatok mûszaki tartalmi szí­nvonalukban és hatékonyságukban versenyre kelhettek a konkurenciával.

A cég fõ profilja automatika rendszerek tervezése, üzembe helyezése, de emellett automatika elemek forgalmazásával is foglalkozik. Külföldi gyártók képviseleteként kí­nálja a klí­matechnikai automatizálást szinte teljesen átfogó termékválasztékát, a szabályozó szelepektõl a termo-, hygro-, presszosztátokon, érzékelõkön keresztül a szabályozó készülékekig.

A cég fennállása során már több, sokszor alkalmazott, és jelentõs szakmai elismerést elnyert készü­léket is kifejlesztett. A legjelentõsebb és legnagyobb volumenû vállalkozás a fejlesztésben az épületfelügyeleti rendszer létrehozása volt.

A DIGINET épületinformációs rendszer egy modulszerûen felépí­tett digitális szabályozó, vezérlõ és felügyeleti rendszer, mely lehetõvé teszi nagyobb objektumok (kórházak, szállodák, szí­nházak stb.) épületgépészeti és egyéb berendezéseinek teljesen automatikus és központilag ellenõrzött mûködteté­sét. Ennek elõnyei az energiatakarékos, de magas komfortfokozatú mûködés, kis létszámú kezelõ-kar­bantartó személyzet, gépészeti berendezések hosszabb élettartama, valamint az üzemeltetési körülmények jegyzõkönyvezésének lehetõsége. A felügyeleti rendszerhez tartozó software szintén Elcon fejlesztés.

A cég fontos terméke az 1996 elején forgalomba került SYSTEM 500 digitális szabályozó család, melynek készülékei külön vagy egymással kombinálva komplett légtechnikai szabályozások végrehajtására alkalmrasak, az egyszerû hûtés/fûtés szabályozástól a zsaluszabályozáson át a páratartalom szabályozásig.

A felsorolt Elcon készülékek számos klí­marendszerben megbí­zhatóan üzemelnek. Partnereink tevékenységét hotline szolgálattal rendelkezõ tanácsadó és szerviz részleg segí­ti.

Reméljük, hogy rövid idõn belül Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Történetünk röviden:

 • 1991-ben megalakul az ELCON Electronic Kft.
 • 1992-ben készült S1000, első digitális szabályozókészülékünk
 • 1993-ban elkészült a Graphcont 1.0 grafikus megjelení­tő
 • 1996-ban új generáció került piacra: S2000 DDC alközpont
 • 1996-ban forgalomba került a SYSTEM 500 kompakt digitális szabályozócsalád
 • 1997-ben elkészült a Graphcont 2.0 grafikus megjelení­tő
 • 1997-ben újabb fejlesztésünk: S2100 DDC alközpont
 • 1998-ban S2200 modulos rendszerű DDC szabályozócsalád jött létre
 • 2002-ben kifejlesztettük a SYSTEM 600 DDC családot
 • 2003-ban kiadtuk a Graphcont 3.0 változatát
 • 2004-ben új generációs Room Controller és Power-Line Monitor modulok
 • 2006-ban SYS-100-L, -F termékünk bevezetése
 • 2008-ban Graphcont kiegészül EG-Info Energia Információs Programmodullal
 • 2009-ben kijön a SYSTEM 700 DDC család